پودر مایع بی بی کوکول

پودر مایع جایگزین پودرهای گردی میباشد که بدون ایجاد حساسیت پوستی و پخش شدن در هوا میباشد.

پودر مایع به آسانی روی پوست کودک شما مینشیند بدون انکه در گلو و دهانش نفوذ کند و با رطوبت بدنش ترکیب شود.

40,500 تومان

تعداد